Prezes Zarządu:

 • Paweł Markiewicz

Wiceprezesi Zarządu:

 • Jakub Czaban
 • Marcin Kotowoda 

Rada Fundacji:

 • Zdzisław Targoński – Przewodniczący Rady Fundacji
 • Beata Stepaniuk – Kuśmierzak 
 • Zdzisław Szwed 
 • Jacek Czarecki
 • Artur Janczarek
 • Paweł Siepsiak 
 • Paulina Radzikowska
 • Mateusz Derdak