Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” pozostaje partnerem Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza podczas organizacji międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.

   

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą polskich produktów i usług. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W latach 2007-2019 nagradzane były także gminy.

Fundacja w swych działaniach koncentruje się na ciągłym umacnianiu rangi Godła „Teraz Polska” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Godło jest bowiem najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu i rzetelności. Najbardziej wiarygodne świadectwo dają sami Laureaci twierdząc, że: „zdobycie Godła zwiększa prestiż firmy i zaufanie wśród biznesowych partnerów”.

Dotychczas przeprowadzono trzydzieści edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 5000 uczestników reprezentujących niemal wszystkie branże krajowej gospodarki. Nagrodzono 745 przedsiębiorstw, które również dzięki uzyskaniu Godła „Teraz Polska” odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję. Wśród Laureatów, obok krajowych potentatów, można znaleźć firmy średnie i małe, które często od niedawna działają na rynku.

Poza produktami i usługami Kapituła Godła „Teraz Polska” nagradza również przedsięwzięcia innowacyjne.

Wychodząc naprzeciw Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka Kapituła Godła „Teraz Polska” doceniła wysoki stopień innowacyjności projektów i nagrodziła pierwsze w historii Konkursu przedsięwzięcia innowacyjne.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Konkurs „Teraz Polska” został otwarty dla firm z krajów członkowskich Wspólnoty i wszyscy przedsiębiorcy spełniający wymogi określone Regulaminem Konkursu mają możliwość przystąpienia do niego. Dziś możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promującym najlepsze produkty i usługi ze wszystkich obszarów krajowej gospodarki. Powszechne, społeczne przekonanie o najwyższej jakości produktów oznaczonych symbolem „Teraz Polska”, udało się osiągnąć stosując przez cały okres istnienia Godła te same surowe kryteria jego przyznawania. Jawność procedur konkursowych, bezstronność i profesjonalizm ekspertów, a ponadto poddanie Programu nadzorowi Rady Fundacji i kurateli Kapituły Godła, gwarantują pełną realizację Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest organizacją działającą na zasadach non profit. Nie korzysta z pieniędzy publicznych.

Wieloletnie istnienie Godła „Teraz Polska” w pozytywny sposób wpływa na krajowe życie gospodarcze. Konsumentom daje stałą gwarancję dobrego wyboru, a firmom dodatkowe, skuteczne marketingowo narzędzie, pozwalające korzystnie się wyróżnić. „Teraz Polska” jest znakiem rozpoznawalnym także poza granicami, gdzie buduje pozytywny wizerunek naszego kraju. Rosnąca ilość wyrobów oznaczonych Godłem zaświadcza, że z każdym rokiem przybywa w Polsce firm spełniających standardy obowiązujące w najwyżej rozwiniętych krajach świata. Fundacja stara się podkreślać inicjatywę i aktywność przedsiębiorców, ich zdolności, a także wytrwałość w osiąganiu celu. Zależy nam na tym, aby znak „Teraz Polska” był przepustką na najbardziej wymagające rynki, a atuty oferty Laureatów Godła zostały dostrzeżone i docenione na unijnym rynku.