Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. przedłużyła współpracę z Fundacją Rozwoju Lubelskiej Siaktówki im. Tomasza Wójtowicza i pozostaje sponsorem tytularnym międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Dziękujemy Zarządowi spółki na czele z Panem Prezesem Kasjanem Wyligałą za wsparcie, które jest gwarantem jakości przygotowywanego przez nas wydarzenia! 

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z największych producentów węgla kamiennego w Polsce. Nasz węgiel wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a największym jego odbiorcą jest branża elektroenergetyczna na wschodzie i północnym – wschodzie Polski.  

Siedzibą główną̨ naszej Grupy jest Bogdanka zlokalizowana w gminie Puchaczów, w województwie lubelskim. Lubelski Węgiel „Bogdanka” wchodzi w skład Grupy Enea, jako filar obszaru Wydobycie. Od 2009 roku jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednostką dominującą w naszej Grupie Kapitałowej jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zajmujący się podziemnym wydobyciem, przeróbką i wzbogaceniem węgla kamiennego głównie na potrzeby energetyki zawodowej, jednocześnie koordynując i zapewniając proces jego sprzedaży w większości w oparciu o umowy długoterminowe. Pozostałe spółki mają głównie charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez jednostkę dominującą. Spółki zależne wchodzące w skład naszej Grupy to:

  • Łęczyńska Energetyka, zajmująca się produkcją energii cieplnej, remontami, konserwacjami i montażem urządzeń energetycznych oraz produkcją wody pitnej i przemysłowej;
  • Ekotrans Bogdanka, zajmująca się organizowaniem procesów: transportu i odzysku odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu łupka węglowego oraz prowadzeniem rekultywacji;
  • RG Bogdanka realizująca usługi, dostawy oraz roboty górnicze na rzecz LW Bogdanka;
  • MR Bogdanka specjalizująca się w remontach, regeneracji oraz produkcji konstrukcji stalowych i świadcząca usługi na rzecz LW Bogdanka. W 2022 r. Spółka rozszerzyła zakres działalności o usługi prania odzieży roboczej, przygotowywania napojów dla LW Bogdanka oraz podmiotów świadczących usługi na terenie kopalni.

W LW Bogdanka eksploatacja węgla prowadzona jest na trzech polach wydobywczych – Bogdanka, Nadrybie oraz Stefanów. W 2022 roku większość naszego wydobycia stanowił sortyment miał i wyniósł 98,1%. Pozostałe wydobycie stanowił sortyment groszek – 1,3% oraz orzech- 0,6%. Aktualnie Spółka posiada cztery koncesje na wydobycie węgla kamiennego. Przy założeniu, że dalsza produkcja utrzymana zostanie na poziomie około 9 mln ton rocznie, zasoby surowca z kluczowych obszarów wystarczą na ponad 50 lat eksploatacji.