Lublin jest pierwszym polskim miastem, które uzyskało ten tytuł! Program zwycięskiej aplikacji konkursowej Lublin 2023 zawiera ponad 80 działań z zakresu: inicjatyw młodzieżowych, kultury, sportu, edukacji, rozwoju osobistego czy wsparcia psychologicznego. W ramach wszystkich obszarów zostały zaplanowane działania z zakresu: szeroko rozumianego uczestnictwa młodzieży, wsparcia, sportu, kultury i edukacji, o zasięgu: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Poprzez sieciowanie, partnerstwa, wymianę dobrych praktyk, organizatorzy chcą zebrać najlepsze pomysły na politykę młodzieżową, umożliwiającą:
– wyrównanie szans rozwoju młodych ludzi
– wzmocnienie ich znaczenia w życiu społecznym
– włączenie do działań miastotwórczych

Cieszymy się, że możemy być częścią tak dużego projektu i z dumą promować Miasto Lublin jako Europejską Stolicę Młodzieży 2023!

#wojtowiczcup22