Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza we współpracy z Miastem Lublin zapraszają do udziału w jesiennej edycji „3xR” – jedynym projektem sportowym w Lublinie skierowanym wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym!

    Projekt „3xR” skierowany jest do sześciolatków uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin.

    Nadrzędnym celem realizacji projektu jest zachęcenie najmłodszych dzieci do aktywności fizycznej oraz kształtowanie w nich pozytywnych postawy zdrowego trybu życia.