MarKot Media to zespół specjalizujący się w kompleksowych realizacjach transmisji w formule „na żywo” obsługujący Fundację Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza w niemal wszystkich dotychczas realizowanych projektach w tym Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.