Partnerem Technicznym Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostało również Lubelskie Centrum Konferencyjne! To właśnie w nowoczesnych przestrzeniach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego Fundacja im. Tomasza Wójtowicza organizowała obie konferencje prasowe zapowiadające turniej.

 

Jest to miejsce inspirujących spotkań oraz zawiązywania relacji krajowych i międzynarodowych. Funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów oraz wystaw.

Misją naszego partnera jest wspieranie kreowania marki turystyki biznesowej województwa lubelskiego, stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz wzmacnianie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Centrum jest również przestrzenią wymiany myśli, idei i transferu wiedzy związanej z planowaniem strategicznym.

#wojtowiczcup22