Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza we współpracy z Miastem Lublin zapraszają do udziału w wyjątkowym projekcie sportowym skierowanym do sześciolatków uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów zerowych w szkołach podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Lublin oraz ich rodziców/opiekunów pod nazwą „3R – Ruch, Radość, Rozgrywka”.

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest zachęcenie najmłodszych dzieci do aktywności fizycznej oraz kształtowanie w nich pozytywnych postawy zdrowego trybu życia.

Szkoły zainteresowane udziałem w wydarzeniach zapraszamy do przesłania zgłoszenia pod adres organizacja@azs.lublin.pl

  • Zgłoszenie można pobrać w tym miejscu: zgłoszenie
  • Zgoda rodzica na udział dziecka w wydarzeniu: zgoda
  • Regulamin wydarzenia: regulamin